zúčastněné sbory

Horno-oravský spevácký zbor Trstená, SLOVENSKO

Miešaný spevácky zbor Tristianus se v roce 2005 přetransformoval z původně mužského pěveckého sboru působícího při farním úřadě v Trstené pod vedením Zuzany Šarekové. Po této změně dirigentskou taktovku z jejich rukou převzal a dodnes drží Mgr. art. Pavol Bažík. Ve školním roce 2008/2009 se...

Smíšený skautský pěvecký sbor Cantuta Praha, ČR

Smíšený, převážně skautský pěvecký sbor Cantuta, vznikl v lednu 2003 jako skupinka nadšenců, kteří pod vedením Míly Fouskové začali objevovat různé formy a varianty sborového zpěvu. Začátky fungování sboru byly rozpačité a skromné, možné nedostatky ale vyvažovala obrovská porce nadšení šesti...

Mužský pěvecký sbor ECHO Biertułtowy z Radlina, POLSKO

Mužský pěvecký sbor ECHO byl založen v roce 1928. Pracuje při Kulturní středisku v Radlině pod patronací závodního výboru havířů dolu Marcel a MÚ Radlin. Je několikanásobným laureátem Koledových setkání ve Wodislavi, účastní se Festivalu Mariánských písní „Magnificat“ aj. Získal bronzové pásmo...

Chrámový sbor a orchestr Hustopeče nad Bečvou, ČR

Počátek fungování chrámového sboru nelze s přesností určit, ale je pravděpodobné, že chrámová hudba se provozovala v Hustopečích již před rokem 1881. Z té doby existuje první známá písemná zmínka ve farní kronice. Od roku 1953 vedl sbor Bohumil Vančík, profesionální varhaník. Před...

Pěvecké sdružení ostravských učitelek, ČR

Pěvecké sdružení ostravských učitelek (PSOU) je ženským amatérským sborem, který byl založen 23.2.1955 (původně jako sbor smíšený, záhy se však stal sborem ženským). U jeho zrodu stál Alois Tiahan, který se stal prvním sbormistrem PSOU. Pod jeho vedením dosáhl sbor špičkové úrovně a zařadil se...

HAFERA z Nového Hrozenkova, ČR

Pěvecký sbor Hafera z Nového Hrozenkova vznikl v roce 2007. Cílem a posláním sboru je propagace valašských písní, především pak písní z Nového Hrozenkova. Jsme soubor smíšený, čítající na 40 členů. Navazujeme na myšlenky Josefa Orsága Vraneckého, rodáka z Nového Hrozenkova, který obnovil a...

Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, ČR

Pěvecký sbor Smetana, který má v současné době přes 30 členů, byl založen v roce 1910 místeckým skladatelem žákem Leoše Janáčka, Františkem Kolaříkem. Dlouho byl znám jako sbor mužský, od roku 1995 působí pod vedením Ing. Hany Olkové jako sbor smíšený. V posledních letech vystupoval sbor na...

Zpěvulenky z Čeložnic, ČR

    Pěvecký ženský sbor Zpěvulenky vznikal několik let v malé vesnici Čeložnice nedaleko Kyjova na jižní Moravě. V roce 2007 se začalo scházet několik čeložnických dívek a žen, které si chtěly zazpívat koledy u vánočního stromu v obci. V této „tradici“ pokračovaly i v letech 2008...

Dívčí komorní sbor CZKW Třinec, ČR

Dívčí komorní sbor CZKW vznikl v roce 2008, většina zpěvaček je bývalými členkami Štývarova dětského sboru Třinec. Za krátkou dobu své existence se CZKW zaměřuje na středověkou duchovní hudbu (chorál i polyfonie) a současnou českou sborovou tvorbu, zvláště na úpravy lidových písní. Záměrem je...

Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, ČR

Pěvecký sbor Ondráš je známým hudebním tělesem a mezi smíšenými sbory se pohybuje přes 60 let. Začátky jeho činnosti se datují od roku 1951. Do dnešních dnů ušel sbor velký kus cesty, vyspěl a stal se neodmyslitelnou součástí kulturního života regionu Novojičínska. Ondráš je členem Unie...

Mužský pěvecký sbor Vítkovice, ČR

Sbormistři:      prof.Lumír Pivovarský, Mgr.Stanislav Strouhal a PhDr.Milan Hlubinka     Mužský pěvecký sbor Vítkovice patřil vždy k významným pěveckým tělesům v České republice. Téměř dvě desítky sbormistrů utvářely umělecký charakter tohoto pěveckého sboru od...

Komorní sbor VIVAT MUSICA Kraslice, ČR

Kraslický komorní sbor VIVAT MUSICA založila na podzim roku 1991 Mgr. Iveta Poslední, členy jsou amatérští  nadšenci sborového zpěvu ve věku 15 až 80 let. Sbor pravidelně vystupuje v ČR i v zahraničí (SRN, Francie a Lucembursko). V roce 2002 si z mezinárodní soutěže...

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, ČR

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška (LSPS) byl založen roku 1952 a v letošním roce slaví své „šedesátiny“. Název byl určen podle národopisného prostředí – „Lašský smíšený pěvecký sbor“. První stránky historie sboru provází nejenom nadšení a zápal jeho členů, ale jsou tu i první úspěchy, ke...