Smíšený skautský pěvecký sbor Cantuta Praha, ČR

Smíšený, převážně skautský pěvecký sbor Cantuta, vznikl v lednu 2003 jako skupinka nadšenců, kteří pod vedením Míly Fouskové začali objevovat různé formy a varianty sborového zpěvu. Začátky fungování sboru byly rozpačité a skromné, možné nedostatky ale vyvažovala obrovská porce nadšení šesti praotců i pramatek zakladatelů. Během roku 2004 počet našich sboristů řádově vzrostl z jednotek na celé desítky a nyní osciluje kolem čísla 32. Členskou základnu tvoří z části studenti pražských škol, z části již pracující, drtivá většina jsou skauti. Většina členů patří k hudebním laikům, pro velkou část z nás je Cantuta naše první příležitost zpívat ve sboru. Cantuta působí hlavně v Praze a blízkém okolí, kde několikrát do roka koncertuje. Mezi významné události patří dva koncerty konané na podzim roku 2007 v Bruselu, z toho jeden na půdě Evropského parlamentu, a dále (úspěšný) absolventský koncert Miloslavy Fouskové konaný v listopadu 2008 v Praze.