Pěvecké sdružení ostravských učitelek, ČR

Pěvecké sdružení ostravských učitelek, ČR

Pěvecké sdružení ostravských učitelek (PSOU) je ženským amatérským sborem,
který byl založen 23.2.1955 (původně jako sbor smíšený, záhy se však stal sborem
ženským). U jeho zrodu stál Alois Tiahan, který se stal prvním sbormistrem PSOU.
Pod jeho vedením dosáhl sbor špičkové úrovně a zařadil se tak mezi nejlepší ženské
pěvecké sbory v tehdejším Československu a dosáhl četných úspěchů. V roce 1977
převzal na krátkou dobu řízení PSOU Ivan Obračaj (absolvent JAMU). Od ledna 1979
se stává dirigentem sboru PhDr. Vladimír Kovařík, pod jehož vedením dosáhl sbor své
vrcholné úrovně nejen v republikovém, ale také v mezinárodním měřítku. V roce 2003
přebírá taktovku Yurii Galatenko (sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě) pod jehož vedením absolvoval sbor několik úspěšných let.
Od září roku 2011 se sbormistryní stává Mgr. Lenka Velikovská.