Mužský pěvecký sbor Vítkovice, ČR

Mužský pěvecký sbor Vítkovice, ČR

Sbormistři:      prof.Lumír Pivovarský, Mgr.Stanislav Strouhal a PhDr.Milan Hlubinka
 
 
Mužský pěvecký sbor Vítkovice patřil vždy k významným pěveckým tělesům v České republice. Téměř
dvě desítky sbormistrů utvářely umělecký charakter tohoto pěveckého sboru od jeho vzniku v roce 1900. Sbor vystupoval při významných dělnických událostech a akcích národního i mezinárodního významu. Na Ostravsku a v širším okolí přispěl sbor v období první republiky podstatným způsobem ke vzájemnému pochopení a spolupráci dělnických kulturních organizací české, německé i polské orientace. Po roce 1945 činnost sboru výrazně ovlivnil Josef Laštůvka a po sloučení s bývalým Sokolským pěveckým sdružením, Jiří Šindel. V té době vystupoval sbor nejen při kulturně - společenských příležitostech, ale i na samostatných koncertech.Uchoval si vždy velmi hodnotný repertoár, který byl podle dobových kritik
a ohlasů interpretován na velmi dobré umělecké úrovni. Samostatné koncerty,  zejména pro seniory,  vystoupení s jinými mužskými,  ženskými i smíšenými pěveckými sbory,  koncerty doma i v zahraničí tvoří hlavní část náplně činnosti sboru. Dirigenti Lumír Pivovarský, Stanislav Strouhal a Milan Hlubinka jsou zárukou vysoké umělecké úrovně i nápadité dramaturgie koncertních programů.

 www.msbor-vitkovice.wgz.cz