Historie LSPS Baška

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška byl založen roku 1952.

 

První členové byli převážně mladí lidé z Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky, které spojovala nejenom láska ke zpěvu, ale také společný filosoficko-náboženský pohled na život. O vánocích roku 1952 se zrodila myšlenka mezi členy tehdejšího ochotnického divadelního souboru J.K.Tyla z Bašky založit smíšený pěvecký sbor. Pan Adolf Kolčář jeho prvním dirigentem. Název byl určen podle národopisného prostředí - „Lašský smíšený pěvecký sbor“.

První stránky historie sboru provází nejenom nadšení a zápal jeho členů, ale jsou tu i první úspěchy, ke kterým patří 4. místo v krajské soutěži pěveckých sborů z roku 1956. LSPS získává své příznivce i mezi hudebními skladateli, kteří mu věnují své skladby. Patří k nim prof. Jaroslav Křička, Pavel Bořkovec, Eduard Bartoník, František Marušan, Miloš Machek a celá řada dalších. Rádi vzpomeneme také školního inspektora a čestného člena  sboru Čeňka Gardelku ze Skalice, který byl po dobu 10 let naším uměleckým patronem.

K vrcholům činnosti sboru patří období let 1976-1990, kdy si získává přízeň řady předních sólistů Národního divadla Praha, kteří společně se sborem vystupují na desítkách uměleckých vystoupeních např. v Domě umělců v Praze, v rozhlase, v televizním pořadu "Dobrá parta" nebo na Janáčkových slavnostech na Hukvaldech.
 

K nejznámějším umělcům patří čestný občan Bašky Eduard Haken, Marie Glázrová- Hakenová, Lubomír Havlák, Ivona Valentová, Milada Šubrtová, Václav Zítek, prof. Rudolf Zeman a další.


Pan Adolf Kolčář nám byl obětavým dirigentem v letech 1952 - 1991, po něm se sboru ujímá pan Boris Hajdušek z Pržna, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava a šéfdirigent dechového orchestru Ferrum z Frýdlantu nad Ostravicí.

Od října 1998 LSPS řídí Mgr. Janina Ptaková spolu s Mgr. Věrou Ptakovou. Obě dojíždějí ke zkouškám a vystoupením sboru z Havířova. Snaží sbor přivést na vyšší uměleckou úroveň - rozšiřuje se repertoár sboru, přicházejí noví zpěváci.

LSPS se zúčastňuje  Slezského Trojoku – festivalu sborové písně v Katowicích (1999), v Ostravě (2001), vystupuje na různých regionálních koncertech, pořádá vánoční koncerty i s dětským orchestrem LŠU ve Frýdku. Výrazného úspěchu sbor dosáhl v roce 2003, kdy se zúčastnil XXXI. ročníku Mezinárodního festivalu Festa musicale - Svátky písní v Olomouci - a získal ve své kategorii sborových zpěvů stříbrnou medaili.

Vrcholem dosavadní práce obou dirigentek u sboru je příprava a úspěšné natočení prvního CD. Ukázky z nahrávky si můžete poslechnout.

 
Po celých padesát let trvání LSPS pořádá samostatné koncerty, zúčastňuje se festivalů, soutěží, přehlídek pěveckých sborů doma i v zahraničí. Např. Janáčkovo hudební Lašsko – Hukvaldy, Staroveské arkády, Slezský Trojok, Písně přátelství, Celostátní festival pěveckých sborů v Luhačovicích, výměnné koncerty Třebíčských učitelů a LSPS aj.


Tuzemské zájezdy spojené s úspěšným koncertováním:

Třeboň, Roztoky u Prahy, Luhačovice, Třebíč, jižní Čechy, Kroměříž,  zájezd do Národního divadla v Praze (1984), Tvrdonice, Velehrad...

květen 2003 synagoga Kolín
koncert
květen 2003 lázně Poděbrady
koncert
květen 2003 Litomyšl - zámek
výlet

květen 2003

Kutná Hora - historické jádro
výlet
květen 2003 Chrudim - muzeum loutek
výlet
květen 2003 Praha - zpívání před chrámem sv. Víta
výlet
červen 2004

Hrádek u Nechanic

výlet
červen 2004 Praha - Hrad, Křižík. fontána, muzeum vosk.figurín, Petřín
výlet
červen 2004 město Liberec  
     
     

Soutěže, festivaly, přehlídky:

KDY:
AKCE:
OCENĚNÍ:
7.6.2003
XXXIII.Mezinárodní prestižní soutěžní festival
stříbrné pásmo
 
pěveckých sborů - "Festa Musicale" Olomouc
 
     
29.9.2003
Přehlídka pěveckých sborů - Ostravská konzervatoř
 
     
1.12.2006
Mezinárodní soutěžní festival duchovní a vánoční
bronzové pásmo
  hudby s cenou P. Ebena Praha  
     
7.6.2008 XXXVI.Mezinárodní prestižní soutěžní festival
bronzové pásmo
  pěveckých sborů - "Svátky písní" Olomouc  
     

Benefiční koncerty:

  • na podporu Hospice Ostrava
  • na podporu Vozíčkářů Frýdek - Místek,
  • na konto Dominika Burdy - občana Bašky

Zahraniční zájezdy:

Maďarsko (1965, 1982), Jugoslávie (1966, 1968), Chorvatsko - Baška (1995) – spojeno s koncertováním, Lanterna (2000), Rakousko (1991- Vídeň – Rennweg, koncert v kostele Nejsvětějšího Vykupitele, 1994), Itálie - Follonica (1998), Alba Adriatica (2002), Švýcarsko (1997, 1999) - poznávací zájezdy.

 

Zdálo by se, že Lašský smíšený pěvecký sbor a přední sólisté Národního divadla jsou dva pojmy diametrálně odlišné. Přesto tito význační umělci přijali naše pozvání a 5. května 1977 přicházejí před naše nastoupené těleso v sále sokolovny v Bašce, aby náš sbor pozdravili u příležitosti 25 let jeho trvání.
 

 

 
Vše klaplo na jedničku a díky tehdejšímu dirigentovi LSPS Adolfu KOLČÁŘOVI, lidové umělkyni Boženě  PETERKOVÉ a Rudolfu  FIALOVI, bylo započato přátelství, které mělo své pokračování dvě desítky let. Snad to byla odvaha, nekritičnost, nadšení či cokoli jiného, že jsme zvali umělce naší první scény do prostředí, které jim mohlo připadat málo kulturní.

 

A přece rádi přijížděli, aby šířili krásu české hudby. Odměnou jim byly plné sály nadšených posluchačů nejen v Bašce, ale i v okolních vesnicích. Ti vždy dokázali bouřlivým potleskem ocenit své hosty a překrásné líbivé tóny, které zněly z jejich úst.
 

Kteří  vzácní hosté z Prahy to byli?

Eduard HAKEN
  národní umělec, sólista opery
Lubomír HAVLÁK
  zasl. umělec, sólista opery
Ivona VALENTOVÁ
  sólistka opery
Vlasta ŠILHANOVÁ
  zasl. umělkyně, sólistka baletu
Jaromír PETŘÍK
 
zasl. umělec, sólista baletu
Rudolf ZEMAN
  profesor, klavírní doprovod
Rudolf  FIALA
  vedoucí náborové správy

 

Uskutečnily se i mnohé společné koncerty Lašského smíšeného pěveckého sboru a umělců Národního divadla, a to v blízkém okolí - např. v Nošovicích, Frýdku-Místku, ale také v Roztokách u Prahy, či v Třeboni. Vedle řady sólistů opery zde vystupovali i sólisté činohry ND Praha. Za všechny uveďme alespoň jedno jméno - Marie Glázrová, zasl. umělkyně, rodačka z Horní Suché. Její interpretace básní Petra Bezruče patřila k těm, na které nelze zapomenout.
 

 

Neobyčejným zážitkem pro všechny členy sboru byla i možnost využít pozvání vedení Bezručova kraje a vystoupit u příležitosti návštěvy Národního divadla na koncertě v malém sále Domu umělců v Praze. Bylo to 31. března 1984, koncert měl vysoký ohlas. Atmosféra byla neopakovatelná a toto vše bylo nesmírným povzbuzením jak pro dirigenta p. Adolfa Kolčáře, tak pro všechny členy sboru. Všichni se shodli na tom, že krásné  skladby v provedení venkovského pěveckého sboru přináší návštěvníkům  potěšení, odpočinek a pro zpěváky LSPS je to největší pobídka k další tvůrčí práci.

...Má píseň z Vašich úst
Mistře náš předrahý
trvale ve Slezsku
zůstanou poklady...

 Božena Peterková, lidová básnířka z Janovic

      

Zpěváci LSPS koncertovali naposledy s mistrem Eduardem Hakenem v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku dne 8. října 1994. Den na to – 9. října 1994  – bylo tomuto zpřízněnému umělci uděleno Čestné občanství Bašky jako výraz obdivu a uznání za vše krásné, čím se vepsal do srdcí občanů Bašky.