Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, ČR

Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, ČR

Pěvecký sbor Ondráš je známým hudebním tělesem a mezi smíšenými sbory se
pohybuje přes 60 let. Začátky jeho činnosti se datují od roku 1951. Do dnešních dnů ušel
sbor velký kus cesty, vyspěl a stal se neodmyslitelnou součástí kulturního života regionu
Novojičínska. Ondráš je členem Unie českých pěveckých sborů a patří ke známým
tělesům v České republice. Hlavním cílem činnosti tohoto sboru je i dnes sdružovat
lidi se zájmem o zpěv a hudbu, která je univerzální řečí na celém světě a kultivuje
sboristy, dirigenta a posluchače. V tom je asi největší přínos a smysl amatérského
zpívání. Repertoár je velice pestrý. Od kantát, oratorií a klasických duchovních skladeb
pro sbor tohoto formátu až po spirituály, jazzy, gospely a pochopitelně i úpravy lidových
písní, které mají ve sboru své zasloužené místo. Kartotéka autorů je pestrá a zahrnuje
spoustu klasických i soudobých českých a zahraničních skladatelů. Sbor umělecky vede
Mgr. Eva Plášková, dále sbor dirigují sbormistři Mgr. Petr Lichnovský a Ing. Karel
Monsport.
Web: www.lolec.cz/ondras