HAFERA z Nového Hrozenkova, ČR

Pěvecký sbor Hafera z Nového Hrozenkova vznikl v roce 2007. Cílem a posláním
sboru je propagace valašských písní, především pak písní z Nového Hrozenkova.
Jsme soubor smíšený, čítající na 40 členů. Navazujeme na myšlenky Josefa Orsága
Vraneckého, rodáka z Nového Hrozenkova, který obnovil a oživil „orsácký bílý kroj“,
takže nejen zpěvem, ale i obnovením a zachováním těchto tradic se ubírá náš soubor.
Repertoár jsme se pokoušeli obohatit i o písně duchovní a klasické, ale nejlépe
zpíváme písně valašské, sesbírali a nastudovali jsme Aldamáš – dožínky a Valašskou
svatbu z Nového Hrozenkova, pravidelně pořádáme vánoční koncerty, spolupracujeme
s mezinárodními soubory. Sbor diriguje Jitka Plátková.