Mužský pěvecký sbor ECHO Biertułtowy z Radlina, POLSKO

Mužský pěvecký sbor ECHO byl založen v roce 1928. Pracuje při Kulturní středisku
v Radlině pod patronací závodního výboru havířů dolu Marcel a MÚ Radlin. Je
několikanásobným laureátem Koledových setkání ve Wodislavi, účastní se Festivalu
Mariánských písní „Magnificat“ aj. Získal bronzové pásmo v celostátní soutěži
Festivalu polského sborového zpěvu v Katovicích, vystupoval se Slezskou Filharmonií,
s Dechovým hornickým orchestrem Zabrze apod. Zpíval i za hranicemi Polska, např.
v Itálii, Rakousku, Chorvatsku, i v České republice. V roce 2010 se také zúčastnil prvního
ročníku Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Baška. Za svou práci a zásluhy
mu byla udělena medaile Zlatý vavřínový věnec. Sbor diriguje Mgr. Tymoteusz Kubica,
předsedou sboru je Kristian Dziuba.
Web: www.zzgmarcel.pl