Chrámový sbor a orchestr Hustopeče nad Bečvou, ČR

Počátek fungování chrámového sboru nelze s přesností určit, ale je pravděpodobné, že chrámová hudba se provozovala v Hustopečích již před rokem 1881. Z té doby existuje první známá písemná zmínka ve farní kronice. Od roku 1953 vedl sbor Bohumil Vančík, profesionální varhaník. Před ním a pak opět po něm se o sbor a orchestr staral hudební skladatel a varhaník, rodák z Bernartic nad Odrou František Šimíček, který v Hustopečích nad Bečvou střídavě žil v době druhé světové války a potom v sedmdesátých a osmdesátých letech. Po jeho smrti v roce 1982 se sbormistrem stal Ladislav Horák a po jeho odstoupení ze zdravotních důvodů nastupuje na jeho místo Petr Blažek. Chrámový sbor a orchestr působí především jako hudební doprovod při slavnostních mších a církevních obřadech  ve farním kostele Povýšení Svatého kříže v Hustopečích nad Bečvou a tvoří ho místní amatérští zpěváci a hudebníci. Účinkoval na vánočních koncertech v okolních farnostech a obcích, účastnil se zájezdů např. na Velehrad, Svatý Hostýn, do partnerských Hustopečí u Brna, vystupoval na festivalu duchovní hudby v Odrách.