Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, ČR

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, ČR

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška (LSPS) byl založen roku 1952 a v letošním
roce slaví své „šedesátiny“. Název byl určen podle národopisného prostředí – „Lašský
smíšený pěvecký sbor“. První stránky historie sboru provází nejenom nadšení a zápal
jeho členů, ale jsou tu i první úspěchy, ke kterým patří 4. místo v krajské soutěži
pěveckých sborů z roku 1956. V letošním roce obdržel sbor za dlouholetý umělecký
přínos rozvoje sborového zpěvu ČESTNÉ UZNÁNÍ od hejtmana Moravskoslezského
kraje, čehož si velice váží. Spolu s LSPS obdržel čestné uznání také první sbormistr
pan Adolf Kolčář, který sbor obětavě řídil v letech 1952 – 1991. Dalším sbormistrem
byl do roku 1998 pan Boris Hajdušek a od roku 1998 LSPS umělecky vede nadaná
sbormistryně Mgr. Janina Ptaková, spolu s Mgr. Věrou Ptakovou, korepetitorkou při
dělených zkouškách. Obě dojíždějí ke zkouškám a vystoupením sboru z Havířova. Jejich
snaha přivést sbor na vyšší uměleckou úroveň se daří. Rozšířily nejen repertoár sboru,
výsledkem jejich práce jsou také 3 vydané CD – „Lašský smíšený pěvecký sbor Baška“
(2001), „Česká mše vánoční, J. J. Ryba“ (2005) a „Vánoční pralinky“ (2009). V posledních
letech se sbor zúčastnil mnoha pěveckých přehlídek a festivalů (Praha, Olomouc,
Klimkovice, Kopřivnice, Jistebník, Stará Ves nad Ondřejnicí, Trstená - SK). Každoročně
pořádá velmi žádané a hojně navštěvované vánoční koncerty doma i v zahraničí a pevně
věří ve vybudování tradice pořádání MFPS BAŠKA. V roce 2010 se LSPS osamostatnil
a získal právní formu občanského sdružení, jehož starostou a „duší sboru“ je Michal
Válek, hlavní iniciátor a koordinátor pořádaného festivalu. V současnosti má sbor 37
aktivních členů a 15 členů čestných, mezi kterými je také dcera Mistra Eduarda Hakena
a Marie Glázrové-Hakenové paní PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová.
Na klavír a varhany sbor doprovází Petr Strakoš.