Horno-oravský spevácký zbor Trstená, SLOVENSKO

Horno-oravský spevácký zbor Trstená, SLOVENSKO

Miešaný spevácky zbor Tristianus se v roce 2005 přetransformoval z původně mužského
pěveckého sboru působícího při farním úřadě v Trstené pod vedením Zuzany Šarekové.
Po této změně dirigentskou taktovku z jejich rukou převzal a dodnes drží Mgr. art. Pavol
Bažík. Ve školním roce 2008/2009 se většina členů sboru zapsala do 1. ročníku základní
umělecké školy na hudební obor Sborový zpěv. Chrámový zbor v Nižnej - počátky se datují
od roku 1939-40, ale byla několikrát přerušená událostmi, jako 2. světová válka, r. 1950
nástup komunismu, r. 1960 okupace vojsky varšavské smlouvy. Současný sbor vznikl
roku 1987 při příležitosti příprav a účinkování na primiční sv. mši svých rodáků Jozefa
Juriny a Františka Tuky. Od té doby sbor působí až dodnes a dirigenti, kteří působili ve
sboru byli: Paškaj, Jančová, Iskrová a současným sbormistrem je Mgr. art. Pavol Bažík.
Pod jeho vedením účinkuje sbor hlavně na sv. mších a koncertech.V posledním období
je v našich řadách i několik zpěváků ze sboru Afficio Laetitia, který působil v Tvrdošíně.
Uvedené pěvecké sbory jsou významnou součástí Horno-Oravského speváckeho
zboru, který účinkuje na občasných koncertních “šňůrách” i samostatných příležitostných
vystoupeních.
Web: www.tristianus.estranky.sk, www.zbornizna.estranky.sk