MEJA

Přátelství s lužickým sborem MEJASmíšený pěvecký sbor MEJA z Radworja     
Na severním podhůří Lužických hor, které oddělují Čechy od Lužice, žijí dodnes na území Německa příslušníci nejmenšího slovanského národa. Lužičtí Srbové měli v minulosti mnoho společného s našimi zeměmi. Kulturním centrem země je Budyšín.

V Budyšíně bylo sídlo fojtů, kteří až do roku 1635 spravovali Lužici ve jménu českých panovníků. Lužičtí Srbové nikdy neměli svůj vlastní stát. V panství nad nimi se střídali jejich sousedé - Češi, Poláci a Němci. Země neveliká rozlohou (přibližně jako polovina Moravy) je navíc rozdělena jazykově na hornolužickou a dolnolužickou, přičemž v současné době Horní Lužice náleží k Sasku, Dolní Lužice je částí Braniborska. Od poloviny 16. stol. se země štěpí na větší oblast evangelickou a menší katolickou. K lužicko-srbské národnosti se dnes hlásí asi 70000 občanů Německé republiky.
Smíšený pěvecký sbor MEJA je nejstarším pěveckým sborem Lužice. Existuje od 18. ledna 1895. Jeho hlavním posláním je šířit krásu lužických písní, duchovních i světských. Zakladatelem a prvním dirigentem sboru byl Jurij Slodeńk (*1873 +1945). Po něm vedl sbor Michal Nawka. Celých 47 let byl jeho sbormistrem profesor Achim Brankač (*1926). Od roku 2001 je dirigentkou MEJE Judith Kubitz (*1968), nyní sbor vede pan Michal Cyź.
    

Sbor MEJA vystupoval v řadě zemí - Polsku, Maďarsku, Francii, Srbsku, České republice, ale i ve městě Serbinje v americkém Texasu, kde žije početná skupina lužicko-srbských krajanů.
    

S Lašským smíšeným pěveckým sborem z Bašky udržuje MEJA krásné přátelství, doprovázené celou řadou koncertů, k letošnímu roku 2011 již 27 let. Toto přátelství pomohli navázat v roce 1984 tehdejší sbormistr Lašského smíšeného pěveckého sboru pan Adolf Kolčář, pan František Vaníček- předseda OB Baška, básník pan Bohumil Marek z Bašky, spisovatel a redaktor ČT Ostrava pan Jaromír Šlosar a mnoho dalších nadšenců.
      
Pěvecký sbor MEJA má své zázemí v městě Radwor v Horní Lužici, v blízkosti Budyšína. Počet aktivních členů sboru je asi 35 zpěváků. Sbor je rovněž podporován hlavní kulturní organizací Lužických Srbů - DOMOWINOU, která má středisko v Budyšíně. Předsedou Domowiny je člen sboru pan Jan Nuk z Radworja.
    
sbor MEJA na katolickém poutním místě v Rozentálu

Kde koncertovali zpěváci LSPS při návštěvě Lužice?
            
dirigenti:
24.- 28.10.1984     Radwor, Dźěwin, Malešec     
Adolf Kolčář
20.- 23.10.1988     Budyšín, Radwor     
Adolf Kolčář
02.- 04.10.1992      Njebjelčice, Minakale     
Boris Hajdušek
14.-15. 01.1995     osmičlenná  delegace LSPS Baška se zúčastňuje oslav ke 100. výročí založení smíš. pěvec. sboru MEJA v Radworju
18.- 21.08.1995     Radwor, Bacon, Pančice - Kukowje     
Boris Hajdušek
22.- 25.06.2000     Radwor, Hórka     
Janina a Věra Ptakové
24.- 27.06.2004     Radwor     
Janina a Věra Ptakové

 
zpěváci LSPS Baška v Lžici na řece Sprévě     
Setkání to byla milá, přátelská, Lužičané nám chtěli vždy ukázat co nejvíce ze svého krásného kraje. Shlédli jsme například historický Budyšín, jezdili  na pramicích po Sprévě, viděli  slavnostní velikonoční průvody jezdců na koních a mnoho dalších zvláštností a kouzel místních zvyků a tradic, které se snaží udržovat spolu se svým mateřským jazykem.

Kde koncertovali zpěváci sboru MEJA u nás:
            
dirigenti:
17.- 20.10.1985     
Dolní Domaslavice, Kunčičky u Bašky,
    
Achim Brankačk
      Václavovice, Metylovice     
14.- 16.10.1989      
Chlebovice, Řepiště, Baška
    
Achim Brankačk
22.- 25.10.1993     Baška, Metylovice     
Achim Brankačk
23.- 25.10.1998     Baška     
Michal Cyž
24.- 26.05.2002     Baška, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku       
Judith Kubicec
      
29.9.-1.10.2006     kostel v Hodoňovicích, Baška     
Judith Kubicec
            

I my jsme se vždy svým lužickým přátelům snažili ukázat co nejvíce z krás našeho regionu. Při společných večerních posezeních a tanci vždy vládla dobrá nálada, padaly jazykové bariéry, byla navazována nová přátelství. Zpěváci LSPS  budou  i nadále podporovat své lužické přátelé v jejich snaze o zachování srbského jazyka, kultury a tradic. Věříme, že i další spolupráce mezi oběma sbory bude mít svá pokračování a již teď se těšíme na příští setkání..

Kontakt na sbor MEJA:

email: info@meja.de

web: www.meja.de


„Lužická Blota po zemi jdou v třpytivé hladině Sprévy,

 za ní jde půvab olšinou, řeka se větví jak cévy...."

Bohumil Marek, básník z Bašky