Odjezd do Kopřivnice

22.10.2011 12:30

odjezd ve 12.30 h