Členové našeho pěveckého sboru

Naše dirigentky  
   
Mgr. Janina Ptaková - dirigentka LSPS

Janina Ptaková ( * 17. června 1976)

Dirigentkou LSPS je od r. 1998, kdy ještě studovala hudební výchovu a sbormistrovství na Pedagog. fakultě Ostravské univerzity pod vedením prof. L. Pivovarského. Studium ukončila a titul Mgr. získala roku 1999. Zároveň je členkou Moravského komorního sboru s dirigentem L. Mátlem.

   
   
 Věra Ptaková

Věra Ptaková  ( * 11.června 1948)

Začala vést náš sbor se svou dcerou v roce 1998. Vypomáhá při dirigování a nácviku skladeb při dělených zkouškách sboru, doprovází na klavír či varhany při koncertech a vystoupeních. Sama se ještě věnuje dirigování dětského pěveckého sboru. Své bohaté hudební znalosti a zkušenosti se snaží předat zpěvákům Lašského smíšeného pěveckého sboru beze zbytku.

   
   
Naši zpěváci  
   
Soprán  
Adamcová Květa  
Blahutová Ludmila  
Blažková Marta  
Černohorská Jarmila  
Ermisová Markéta  
Gřesová Eva  
Holubová Iva  
Chalupová Gabriela  
Chwistková Sylva  
Kozlová Ludmila  
Ostružková Hana Míša  
Řeháková Eva  
Šimková Sandra  
   
   
   
Alt  
Čečotková Kateřina  
Dibelková Jana  
Dohnalová Hana  
Klegová Adéla  
Klusová Dagmar  
Korousová Ludmila  
Ličková Brigita  
Ličmanová Cecílie  
Lichnovská Ludmila  
Lišková Jana  
Pachlová Anna  
Pasičnyková Ludmila  
Pečenková Karolína  
Pokorná Anna  
Sekerášová Nikola  
Skotnicová Jitka  
Sladkovská Ivana  
Šťastná Eva  
   
 

 

Tenor  
Berkus Petr  
Feber Miroslav  
Gara Josef  
Hajdušek Ondřej  
Juřena Matěj  
Marek Jiří  
Otipka Ladislav  
   
   
   
   
   
   
Bas  
Bayer Richard  
Bidlo Petr  
Hoch Milan  
Káňa Ivan  
Kmošťák Josef  
Lička Pavel  
Pachl Karel  
Sochora Vít  
Trněný Jaroslav  
Válek Michal  
   
   
   
   
paní Marie Hakenová - Ulrichová

Úspěšná scénáristka, dramaturgyně a novinářka, dcera umělkyně Marie Glázrové a významného operního pěvce Národního divadla Praha Eduarda Hakena, čestného občana Bašky, jenž s LSPS nejednou úspěšně vystupoval.

Titul čestného člena LSPS je nabídnut lidem, kteří žili svou láskou ke sborovému zpívání, dlouhodobě svým působením obohacovali regionální kulturu díky LSPS a kteří se také zasloužili svým přičiněním o tradici samotného Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška. Přestože již nenavštěvují pravidelně zkoušky, koncerty a zábavné akce tráví spolu s námi. Ono s písničkou na rtech jde hned všechno líp...
   
   

Josefa Ličková

Pepička spolu se svým manželem prozpívala ve sboru LSPS úžasných 49 let. Zpívala v sopránu od roku 1956 do roku 2005.

   
   

Jaroslav Lička

Jarek následoval svou ženu Pepičku a nechal se zpěvem provázet krásných 41 let. Zpíval v basu od roku 1964 do roku 2005.

   
   

Zdenka Pavloková

Zdenka je svéráznou dámou a našemu sboru byla léta bezesporu hnacím motorem u spousty aktivit. Patří jí velký dík za neutuchající entuziasmus. Zdenka zpívala v altu do roku 2007.

   
   

Zdeněk Pavlok +2009

Zdeněk byl dlouholetým předsedou LSPS a my velmi děkujeme za jeho obětavou práci, která se dála v zákulisí a mnozí ji netuše brali jako samozřejmost, ale bez které by sbor nemohl fungovat. :-) Zdeněk zpíval v basu do roku 2007. Bohužel nás v roce 2009 Zdeněk navždy opustil.

   
   

Božena Bertová

Boženka bývala ve zkouškách takové sluníčko. Úsměvem léčila ustarané tváře a své trable na sobě nedala nikdy znát. Zpívala v sopránu do roku 2004.

   
   

Věra Nowotná

Věrka jako charismatická osobnost věděla, jak své okolí obohatit svou přítomností a ku srandování taky neměla nikdy daleko. Zpívala v sopránu do roku 2004.

   
   

Marie Němcová

Maruška se věnovala sborovému zpívání neuvěřitelných 50 let a podle jejích slov uzpívaný koníček ji neopouští ani teď doma a ráda si zazpívá třeba jen tak pro sebe. Zpívala v sopránu od roku 1956 do roku 2006.

   
   

Anna Sanitrová

Anička je báječně živelná dáma, zpěvem si koření každou možnou chvilku a pro nás byla při jakýchkoli akcích gastronomickou šéfkou a dvorní kuchařinkou a za tu péči jí patří obrovský dík. Zpívala v altu do roku 2006.

   
foto

Marta Kořená

Martička patří k Lašskému smíšenému pěveckému sboru Baška úplně od jeho zrodu. Jako mladičká zažívala jeho formování a zpívání jí v tomto okruhu prima lidí přinášelo radost po celých neuvěřitelných 56 let. Byla členkou výboru a ačkoli v roce 2008 přestala navštěvovat zkoušky, na koncertech a ostatních akcích ji jistě potkáte.

   
foto

Petr Kořený

Petr byl dlouholetým členem Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška, v podstatě spolu se svou manželkou Martou od jeho vzniku. Zpíval v basu, a to krásných 50 let.

   

Dajana Zápalková

Dája zpívala v LSPS krásných 22 let, působila ve výboru v různých funkcích, nejdéle jako jednatelka. Uváděla nám dlouhou dobu koncerty. Zpívala v sopránu.

   
   

Adolf Kolčář  (*8. 5. 1921) je jedním ze zakládajících členů Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška     a jeho úspěšným dirigentem z let 1953-1991. Zasloužil se o desítky koncertů, účasti na spoustě pěveckých soutěží, ale byl aktivní také při uvádění zpěvoher, operet i činoher - a to především v období 50. - 60. let, kde se na jejich hudební režii s mimořádným úspěchem podepsal. Stál u počátků přátelství s pěveckým sborem MEJA z Radworja v Lužici.

Byl to právě on, kdo připravoval zpěváky LSPS ke Slavnostnímu koncertu v květnu 1977 s předními sólisty opery a baletu Národního divadla Praha, od tohoto roku se pak datuje ojedinělá  patnáctiletá spolupráce s řadou umělců naší „Zlaté kapličky“.

Koncem roku 1991, po téměř čtyřicetiletém obětavém vedení LSPS, svou činnost ve sboru pan Adolf Kolčář končí. I nadále se však věnuje dirigentské činnosti, především vedení Chrámového sboru při kostele sv. Václava v Bašce, rovněž hraje na varhany v řadě římskokatolických kostelů, především místecké farnosti.

Jsme si vědomi, že toto je jen část z významné celoživotní činnosti našeho bývalého dirigenta, který výrazně přispěl k rozvoji sborového zpěvu v našem kraji. Dokázal udržet náš sbor v nelehkých podmínkách a za to mu patří náš srdečný dík.

Boris  Hajdušek (*15. 7.1929) byl dirigentem LSPS od listopadu 1991 do roku 1998. Ujal se dirigování v době pro sbor mimořádně složité a nelehké, kdy končí se sborem p. Kolčář. V té době p. Hajdušek vedl velmi úspěšně Velký dechový orchestr Ferrum ve Frýdlantě n. Ostravicí a ač neměl s dirigováním pěveckého sboru zkušenosti, nechtěl nechat sbor bez pomoci a s vedením LSPS souhlasil. Pro tento postoj jsou mu všichni členové sboru velmi zavázáni, neboť možná tímto zachránil LSPS od jeho rozpadu. Připravil sbor k mnoha koncertům, přehlídkám i k úspěšným zahraničním vystoupením – Chorvatsko, Lužice, Polsko.

Byl iniciátorem  nového úspěšného nastudování „České mše vánoční“ J. J. Ryby. Po jejím nahrání  na audiokazetu, v kostele  sv. Václava v Bašce v r. 1995, pak byla  v témže roce  „Mše“ uvedena na Štědrý den v podvečerních hodinách na rádiu Morava.

Zhoršující se zdravotní stav pana Hajduška byl hlavním důvodem k ukončení dirigentské práce u našeho sboru. Bylo pro nás potěšující, že tak učinil až v době, kdy jsme věděli, že za něj budeme mít kvalitní náhradu. Tato skutečnost svědčí o jeho příkladném přístupu nejen k našemu sboru, ale i o veliké lásce k hudbě.